Styrelsen! Adresslista
  Möte 2011-10-31
Ordförande Möte 2011-10-06
Gert Gustavsson Möte 2011-08-19
gert.gustavsson@schackihalland.net Möte 2011-06-11
  Möte 2011-02-28
Sekreterare Möte 2010-11-01
Benny Christensen Möte 2010-08-26
benny.christensen@schackihalland.net Möte 2010-07-26
  Möte 2010-05-15
Kassör Möte 2010-05-09
Lennart Jonsson Möte 2010-02-23
lennart.jonsson@schackihalland.net Möte 2010-01-11
   
Ledamot Möte 2009-10-26
Göran Johansson Möte 2009-08-24
goran.johansson@schackihalland.net Möte 2009-05-23
  Möte 2009-02-07
Ledamot  
Sofie Berger Möte 2008-10-27
sofie.berger@schackihalland.net

Möte 2008-09-29

  Möte 2008-09-07
Ledamot inkl Region Hallands regler
Thorbjörn Palm Möte 2008-05-20
thorbjorn.palm@schackihalland.net Möte 2008-02-23
   
Ledamot Möte 2007-10-22
Fredrik Hillertz Möte 2007-08-30
fredric.hillertz@schackihalland.net

Möte 2007-06-12
  Möte 2007-05-21
  Möte 2007-04-06
  Möte 2007-02-03
   
  Möte 2006-11-09
  Möte 2006-08-23
  Möte 2006-05-08
  Möte 2006-01-26
   
  Möte 2005-10-31
  Möte 2005-08-27
  Möte 2005-06-04
  Möte 2005-05-17
  Möte 2005-01-20
   
  Möte 2004-09-02
  Möte 2004-05-06
  Möte 2004-03-31
  Möte 2004-01-20
  Möte 2003-11-04
  Möte 2003-08-28
  Möte 2003-06-15
  Möte 2003-04-22
  Möte 2003-01-29
  Möte 2002-11-05
  Möte 2002-08-29
  Möte 2002-05-06
  Möte 2002-02-13
  Möte 2001-11-05