Bilder från Schack 4:an, länsfinalen 2008

Vinnarna Hjortsbergsskolan lingon

Tvåorna Bockstensskolan gul

Treorna Wallbergsskolan

Fyrorna Okomeskolan